Rapportage Buurtwerk Dordrecht

Voor u ligt de jaarrapportage 2019 van Buurtwerk Dordrecht. Buurtwerk Dordrecht is een samenwerking Tussen MEE Vivenz en ContourdeTwern. Vanaf januari 2019 hebben we de krachten gebundeld en geven we als organisaties gezamenlijk uitvoering aan deze opdracht met centrale sturing op de verschillende opgave die er liggen. We hebben in 2019 hard gewerkt aan herkenbaar en aan het neerzetten van een ander Buurtwerk-profiel. Zo hebben we Buurtwerkers met de rol van buurtondersteuner en de sociaal makelaar geïntroduceerd. Ook in 2020 gaan we hiermee door en investeren we in onze medewerkers doormiddel van inspiratie en scholing.

We hebben dit jaar voor een andere vorm van rapporteren gekozen omdat het een tussenrapportage betreft. In deze infographic willen we laten zien welke inzet we gepleegd hebben op de verschillende programmalijnen. Zoals te zien is opgemaakt in onze nieuwe huisstijl die wat ons betreft goed laat zien waar we voor staan.

 

Buurtwerk Dordrecht, is er voor jou!

Infographic

Klik op de foto voor een uitvergroting.

Klik op de foto voor een uitvergroting.