In Dordrecht, in het centrumgebied 19e-eeuwse Schil, stond een verlaten gebouw dat vroeger een gesloten inrichting voor psychiatrische patiënten was. Karim de Kool van Buurtwerk Dordrecht liep er regelmatig langs, tuurde wel eens naar binnen en zag dan een mooie, grote ruimte met een barretje. Karim is buurtwerker en sinds 1 januari 2020 actief in deze buurt, die nogal wat problemen kent. Waaronder overlast door drank- en drugsgebruik. Het Leger des Heils vangt er ’s nachts daklozen op, die dan overdag door de straten zwerven. 

Het zorgde voor ontevredenheid en onrust in de wijk. Sommige mensen wilden het Leger des Heils daar weg hebben, anderen zochten juist afleiding. Karim wilde de negatieve spiraal doorbreken en ging met ze in gesprek.

Karim: “Veel mensen wilden iets positiefs. Iets dat mensen samen zou brengen. Een huiskamer voor de buurt. Toen ik na die gesprekken weer eens langs dat leegstaande pand liep, dacht ik “Als ik dat nou eens kon gebruiken voor mijn activiteiten. Dan kan ik iets heel moois neerzetten.”

Karim ging naar de gemeente en informeerde naar het gebouw. Het was van een projectontwikkelaar die er huizen wilde bouwen. Maar het verlenen van de vergunningen en het doorlopen van alle procedures kan nog jaren duren.

Karim: “Ik heb een verzoek ingediend namens Buurtwerk Dordrecht om het te mogen gebruiken. En dat mocht. Helemaal gratis. In het kader van “antikraak”.  Twee weken geleden kreeg ik de sleutels en in december gaan we echt open. Dan hebben we onze buurthuiskamer. “

En die buurt reageerde enthousiast. Zo’n 20 tot 25 mensen helpt actief mee om van de ruimte de huiskamer van de buurt te maken. Karim: “Ik stond er echt van te kijken. Ze regelden stoelen, tafels en allerlei andere spullen. We hebben straks alles compleet ingericht. Zonder dat we er een cent in hoeven te stoppen. Geweldig toch?”

Direct na de opening starten er al leuke activiteiten rond de feestdagen, die allemaal samen met de buurt zijn bedacht. Een aantal kerken en het Leger des Heils doen ook mee. Op verschillende locaties kunnen kinderen straks lantaarns, sterren en kerstballen maken. En koekjes bakken. 

En al die versierselen krijgen een rol in activiteiten door de hele buurt heen. Karim vertelt er enthousiast over: “We doen een actie “Versier je raam” bijvoorbeeld. Dan gebruiken de kinderen hun knutselwerken om hun raam mooi te maken. Een jury met o.a. een wethouder als voorzitter loopt dan op 27 december door de wijk, kiest het mooiste raam en deelt prijzen uit. En we doen een raambingo. Dan download je een bingoformulier en loop je door de buurt om voorwerpen achter ramen te spotten.”

Ook na de feestdagen krijgt het nieuwe buurthuis een rol in het verbinden en vermaken van mensen. Karim geeft een paar voorbeelden: “We gaan ‘koffie met een cop’ doen. Dan komt de wijkagent of iemand van handhaving langs voor een bakkie en een praatje met de bewoners. We organiseren huiswerkbegeleiding, een koffie-inloop voor ouderen en eenzame mensen en we gaan de laaggeletterdheid aanpakken.”

De woensdagmiddag is voor de kinderen. Dan is het tijd voor een Knutselinstuif. Een term uit de jaren 70 die bewust zo gekozen is, aldus Karim: “Dan gaan de mobieltjes uit en gaan we lekker met de handen werken. Knippen, plakken, kliederen en klodderen. Net als ‘vroegâh’”, zo vertelt hij breed lachend.

Karim noemt het initiatief nu al een succes. En terecht. Het enthousiasme en de medewerking vanuit de buurt zijn hartverwarmend. Karim en de mensen in zijn buurt hopen dan ook dat dit buurtcentrum een blijvertje is. En Karim hoopt op een vervolg: “We gaan ervoor dat we straks, als dit pand dan toch echt gesloopt wordt, een andere ruimte mogen uitzoeken. Dat verdient deze buurt. “