De Eendracht

Centrum | Noordflank

COVID-19

Vanaf zondag 19 december zijn we helaas weer in lockdown. Dit houdt in dat alleen essentiële winkels en voorzieningen open mogen. De wijkcentra zijn open voor hulp en ondersteuning aan inwoners, voor dagbesteding en ondersteuning aan jongeren. Alle andere activiteiten gaan in ieder geval tot en met 14 januari niet door en open inloop is niet mogelijk. Neem contact op met onze buurtwerkers als u hier vragen over heeft.

Activiteitenoverzicht

Onderstaande activiteiten worden door Buurtwerk Dordrecht in De Eendracht aangeboden. Sommige activiteiten organiseren we zelf, andere activiteiten worden door onze vrijwilligers en/of in samenwerking met netwerkpartners aangeboden.

Het is een overzicht van onze reguliere activiteiten, dat we zo actueel mogelijk houden (informeer voor de zekerheid bij onze medewerker). Daarnaast hebben we ook regelmatig eenmalige activiteiten of bv. korte cursussen, zie onze Facebookpagina.

Woensdag
13.00 – 15.00 Inloopspreekuur Financieel Hulphuis*
14.00 – 16.00 Spreekuur wijkagent**
14.00 – 16.00 Spreekuur wijkmanager
14.00 – 16.00 Spreekuur Buurtwerk

 

* Financieel Hulphuis bied hulp bij het doen van belastingaangifte, aanvragen van toeslagen en/of kwijtscheldingen en geeft antwoord op uw financiële vragen. Een afspraak kan gemaakt worden via info@financieelhulphuis.nl.

** Let op! Elke eerste en derde woensdag van de maand.

Donderdag
10.00 uur Wandelgroep, start vanaf De Eendracht
13.00 – 15.00 Ontmoetingsgroep: Inloop met koffie, thee en soep
Vrijdag
14.00 – 16.00 Kinder-instuif

Uiteraard is Buurtwerk Dordrecht is ook actief in de wijk. We staan voor sterke en sociale buurten in Dordrecht waarin mensen zich thuis voelen. Dat doen we in het wijkcentrum maar dat doen we ook buiten. Hoe? Door present te zijn in de straten en op de pleinen, buitenactiviteiten te organiseren, in gesprek te gaan graag met bewoners en aan te sluiten bij initiatieven van anderen.

Ons motto: Iedereen telt mee, iedereen doet mee!

Adresgegevens

Marcellus Schampersstraat 1
3311 ZJ Dordrecht

Buurtwerk in Noordflank

Een bakkie pleur voor de deur

Een bakkie pleur voor de deur

Jessica van der Waal is sociaal makelaar bij Buurtwerk in de gemeente Dordrecht. Door de eerste lockdown veranderde haar werk van de ene op de andere dag. "Opeens kon ik niet meer naar de wijkbewoners toe. Mijn telefoon zat aan m’n oor vastgeplakt,...

Karim creëerde een huiskamer voor de buurt

Karim creëerde een huiskamer voor de buurt

In Dordrecht, in het centrumgebied 19e-eeuwse Schil, stond een verlaten gebouw dat vroeger een gesloten inrichting voor psychiatrische patiënten was. Karim de Kool van Buurtwerk Dordrecht liep er regelmatig langs, tuurde wel eens naar binnen en zag...

Onze Buurtwerkers in Noordflank

Sandhya Dwarka

Sandhya Dwarka

06 - 46 84 35 50