Huren in de particuliere huursector kan soms problemen opleveren. Een huurder kan oplopen tegen slechte woonomstandigheden door nalatig onderhoud, woekerprijzen, ondeugdelijke huurcontracten of intimidatie van de verhuurder wanneer hij daarover klaagt. Gelukkig kunnen huurders dan aankloppen bij Hans Almekinders en Irene Nowak van Woonadvies Dordrecht. Zij helpen hen op weg met woonvragen en bieden ondersteuning of bemiddeling bij conflicten met de huisbaas.

Woonadvies Dordrecht 

Woonadvies Dordrecht is een onderdeel van welzijnsorganisatie ContourdeTwern en is gevestigd in het Cultureel Centrum Sterrenburg aan het Dalmeijerplein. Adviseur Hans Almekinders: “Huurders die problemen hebben met hun huisbaas en er samen niet uitkomen, kunnen terecht bij ons Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag. Dit meldpunt is door de gemeente in 2020 aan ons Woonadvies Dordrecht toegevoegd, omdat er sprake was van een toename in het ongewenst verhuurgedrag onder particuliere verhuurders. Via het meldpunt wil de gemeente hier beter zicht op krijgen.”

Achterliggende problematiek

Sinds augustus is buurtondersteuner Irene Nowak van Buurtwerk Dordrecht aan Woonadvies Dordrecht toegevoegd. Hans: “Dit omdat klachten niet altijd op zichzelf staan: soms kunnen er sociale problemen zoals angst, eenzaamheid of armoede achter een klacht schuilgaan. Dan blijkt er toch veel meer aan de hand te zijn. Zoals bij die oudere vrouw die eerst geen aangifte durfde te doen, omdat ze werd geïntimideerd door haar huisbaas. Die leefde volledig in angst. Irene kan met haar sociale voelsprieten dat soort problemen lokaliseren en deze huurders bijvoorbeeld doorverwijzen sociaal-maatschappelijke organisaties. Haar aanwezigheid geeft een sociale borging aan ons werk.”

Woonadvies Dordrecht zet zich in voor particuliere huurders

Woonadvies Dordrecht: Adviseur Hans Almekinders en buurtondersteuner Irene Nowak

De kracht van buurtwerk

Irene beaamt dat. Irene: “Buurtwerk Dordrecht zit ook in dit cultureel centrum. Onze aanwezigheid is een verrijking voor Woonadvies Dordrecht; de lijntjes zijn korter en directer en de kracht van buurtwerk geeft het woonadvies een extra boost. Laatst was een bewoonster erg teleurgesteld in de verhuurder. Ze wilde met hem in gesprek, maar was bang dat ze door haar emoties het gesprek niet goed kon verwoorden. Toen heb ik een buurtwerker ingeschakeld die kon ondersteunen bij het gesprek.” Ze komen soms heel schrijnende toestanden tegen. Hans: “Zoals in het pand waar alles los en vast zat. Water liep door het dak, schimmel zat op de muren. Een kind met astma liep te hoesten en te proesten. De vensterbanken zaten los in het raam. Als je het raam opendeed, en je boog voorover, viel je. Levensgevaarlijk! De huurder had samen met andere huurders die dezelfde klachten hadden geklaagd bij de verhuurder, maar werd niet gehoord. Dus trok de huurder aan de bel bij het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag, die zette de klacht door naar Woonadvies Dordrecht. Ik ben op huisbezoek gegaan, heb interviews opgenomen en foto’s gemaakt van de gebreken. Die heb ik doorgestuurd naar de wijkmanager van de gemeente. En ik stuurde de verhuurmanager van het complex een dossier met mijn bevindingen.  Deze stond niet direct te trappelen om actie te ondernemen, tot ik vertelde dat de huisarts op de hoogte was van de gezondheidsklachten en de oorzaak. Er dreigde direct gevaar vanwege de verrotte sponningen en de losse vensterbank.  We hebben toen een ultimatum gesteld: uiteindelijk is de verhuurder dat nagekomen. Ook werd de oude cv-ketel vervangen. Met onze hulp en pressie is het probleem opgelost. Daar krijg ik een kick van. De bewoners waren ons ontzettend dankbaar. Daar doe je het voor!”

Wij zijn er voor de bewoners

Woonadvies Dordrecht heeft een onafhankelijke positie. Daar zijn ze trots op. Irene: “Wij zijn er voor de bewoners. Voor die vrouw met het moeilijke gesprek. Voor dat kindje met die astma.” Hans: “Als een huurder zich bij ons meldt, vragen we wel eerst wat hij zelf gedaan heeft om het probleem op te lossen. Je kunt veel zelf doen, bijvoorbeeld raamknipjes monteren, een staafje in de stortbak van de wc aanbrengen, waardoor het water (weer) goed loopt of zelf het gesprek met de huisbaas aangaan. Als huurder en verhuurder er samen niet uit komen, gaan we na de melding op huisbezoek bij de huurder en maken foto’s. Vaak gaat het om achterstallig onderhoud als vochtplekken, schimmelvorming of losliggende vensterbanken. Vervolgens gaan we met de verhuurder in gesprek en proberen tot een schikking te komen. We houden daarbij vinger aan de pols. Soms voelen huurders zich onder druk gezet door de huisbaas en daardoor niet veilig in de eigen woning. Met onze hulp en ondersteuning worden de wensen en belangen van de huurder zichtbaar en kan hij bij de verhuurder opkomen voor zijn belangen en mede door onze onafhankelijke expertise de huisbaas tot actie aanzetten. Meestal wordt het geschil opgelost, anders nemen we hogere stappen bij de huurcommissie of zelfs bij de rechtbank. Dat komt gelukkig weinig voor, de meeste meldingen zijn succesvol afgerond.”

Verduurzaming hoog in het vaandel

Ook verduurzaming vinden Irene en Hans belangrijk. Het verzoek van de gemeente Dordrecht om de pilot ‘isolatie en verduurzaming’ te starten past dan ook goed in hun straatje. Irene: “Sinds enkele jaren zijn verhuurders volgens een nieuw artikel in het Burgerwetboek verplicht om enkel glas te vervangen door dubbel glas. De woningbouwverenigingen gaan hier sowieso mee aan de slag. Wij hebben plannen om vanaf mei op huisbezoek te gaan bij particuliere verhuurders om hen dubbel glas te adviseren. En de spouwmuren te impregneren. De waarde van de woning gaat daardoor voor de verhuurder omhoog en de stookkosten voor de huurder omlaag. Een win-win situatie.” Hans: “En als een huurder zich meldt bij het meldpunt, kun je hier ook meteen actie op ondernemen.”

Heb je ook problemen met je huisbaas en kom je er samen niet uit?

Neem dan contact op met het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag via 06 – 204 32 069 (Hans Almekinders) of 06 – 57 51 26 73 (Irene Nowak) of mail naar ongewenstverhuurgedrag@dordrecht.nl