De wijk Krispijn in Dordrecht stond tien jaar geleden bekend als probleemwijk. De heikele punten waren sociale problemen zoals verpauperde panden en straten, (jeugd) criminaliteit en onbegrip tussen mensen van verschillende nationaliteiten. Dankzij een interventie-project van de gemeente, de woningbouwverenigingen en Buurtwerk Dordrecht is Krispijn het afgelopen decennium getransformeerd van een probleemwijk naar een karakteristieke wijk met een multiculturele diversiteit. De leefbaarheid is verbeterd, dat komt het aanzien van de wijk en het woongenot ten goede.  

Platform culturele diversiteit
Buurtwerker Abdellah el Hardouz van Buurtwerk Dordrecht beaamt dat: “Verpauperde panden zijn gesloopt, daar zijn koophuizen voor in de plaats gekomen. Hierdoor is de bevolkingssamenstelling van de wijk veranderd en de koopkracht toegenomen. De samenhang tussen de culturele diversiteiten is positief en de verstandhouding tussen buren prima. Echter, soms zijn mensen op zichzelf, of geïsoleerd. Daarom hebben we het platform culturele diversiteit opgericht.”   

Present in de wijk
Hierbij zijn Abdellah en zijn collega’s present in de wijk, bellen aan bij mensen om ervaringen te delen en zoeken ze naar manieren om mensen met elkaar in contact te brengen. Door bewonersparticipatie te stimuleren, zoals een multicultureel feest op het plein of een bezoek aan een activiteit in wijkcentrum De Koloriet. Nieuwkomers zijn ook in het platform culturele diversiteit meegenomen. Die leren in het wijkcentrum de Nederlandse taal. Abdellah: “Hier leren mensen elkaar kennen en daar komen weer andere activiteiten uit voort. Geweldig om te zien dat de Antilliaanse Vrouwengroep samen kookt met de Syrische moeders van de taalles.”  

culturele diversiteit in Krispijn

Oren en ogen van de wijk
Qua leefbaarheid zijn er in de wijk extra pleinen met speeltuinen gebouwd waar kinderen kunnen spelen. Voor de jongeren echter zijn er weinig faciliteiten, er is bijvoorbeeld geen voetbalveld. Abdellah: “In het wijkcentrum zijn we op het moment bezig om een aparte jongerenruimte te creëren, waar ze ook in het weekend kunnen chillen. Of ik huur een sportlokaal waar we kunnen voetballen.” In de Krispijn bevindt zich harde kern van criminele jongeren. Dat heeft een zuigende werking op sommige werkloze jongeren in de wijk. “Om te voorkomen dat deze jongeren tot de criminaliteit vervallen, bieden we in het wijkcentrum een traject op maat, waarbij jongeren (betaald of onbetaald) activiteiten begeleiden.” Een ander sociaal probleem dat speelt in de wijk is de onzichtbare armoede. De buurwerkers en vrijwilligers zijn de oren en de ogen van de wijk: zij signaleren stille armoede en geven dit door aan desbetreffende instanties.  

Mensen in hun kracht zetten
Abdellah: “En je hoeft niet alles alleen te doen. Er zijn rolmodellen in de wijk die altijd voor iedereen klaar staan om buurtbewoners te helpen. Zoals de buurtmoeder die met Pasen een activiteit in de straat organiseert. Iedereen wijst naar haar. Dan bied ik aan om de activiteiten in het wijkcentrum te houden. Of ik wijs ze op de subsidie die de gemeente verstrekt bij het organiseren van een straatfeest.” Abdellah is 25 jaar opbouwwerker, eerst 21 jaar in Rotterdam in Het Oude Noorden en de laatste vier jaar als buurtwerker in Krispijn. Mensen met elkaar in verbinding brengen en ze te laten participeren is zijn passie. Abdellah: “Wat hebben we toch een mooi werk dat je mensen op die manier in hun kracht kunt zetten.” 

Buurtwerk Dordrecht is er voor jou!

Onze Buurtwerkers zijn er als je wel wat ondersteuning kunt gebruiken, maar ook als je een leuk initiatief in gedachten hebt. Heb je een vraag over vrijwilligerswerk, hulp nodig in het overzicht krijgen van je financiën of zorgen over eenzaamheid? De Buurtwerkers zijn altijd nieuwsgierig naar jouw ideeën. Denk jij erover na om een activiteit te organiseren om de sfeer in jouw buurt te verbeteren? We helpen je graag op weg!

Klik hier voor onze contactinformatie