Sinds september schuiven elke donderdagochtend inwoners uit Stadspolders (Dordrecht-Oost) aan tafel voor het buurtontbijt Stadspolders. Bij dit initiatief van sociaal makelaars Joeke Warmerdam en Emilia dos Santos (Buurtwerk Dordrecht) kunnen ze heerlijk genieten van een ontbijtbuffet, andere mensen ontmoeten, hun sociaal netwerk vergroten en informatie krijgen over positieve gezondheid.  

Behoefte aan sociaal contact

Afgelopen jaar bemerkten Joeke en Emilia tijdens hun rondgang door de wijk dat bij veel inwoners de sociale contacten zijn afgenomen. Hun wereld is (mede door de pandemie) een stukje kleiner geworden; doordat ze dierbaren verloren of minder weg konden. Joeke: “Veel bewoners hadden behoefte aan een maatje. Om een kopje koffie mee te drinken of een uitstapje te maken. Tegelijkertijd zagen we bij Buurtwerk Dordrecht dat het aanbod aan maatjes afnam. Daarnaast zijn er weinig activiteiten in Stadspolders. 

We dachten ‘hoe kunnen we dit probleem tackelen’ en initieerden samen met Buurtwerk Dordrecht en Het Spectrum (organisatie voor wonen, zorg en welzijn) dit hartverwarmende buurtontbijt.”  

Waardevolle ontmoetingen voor een groter sociaal netwerk 

Het ontbijtbuffet is elke donderdag van 9.00 uur tot 11.00 uur geopend in het restaurant van wooncomplex het Polderwiel, één van de locaties van Het Spectrum. Joeke: “Senioren die we kennen uit ons netwerk nodigen we uit of halen we op. Elke week zit de zaal vol met twintig deelnemers. En daar komen er steeds meer bij.”  Met het buurtontbijt gaan de sociaal makelaars preventief te werk, om ervoor te zorgen dat wijkbewoners zich niet meer alleen voelen.  Joeke: “Dit soort ontmoetingen met gelijkgestemden zijn erg waardevol. Elke week kijken deelnemers er naar uit elkaar weer te zien. Bovendien ontmoeten ze elkaar ook buiten het ontbijt: doen ze boodschappen of gaan ze samen eten. Morgen bijvoorbeeld gaan ze samen kerststukjes maken. Het ontbijt is een soort spil waar andere activiteiten uit voortvloeien en waarmee inwoners hun sociaal netwerk kunnen vergroten. En dat zien we als sociaal makelaars graag!”   

Vertrouwen, herkenning en erkenning 

Middels het ontbijt wordt ook voorlichting gegeven over positieve gezondheid. Joeke: “We serveren een gezond ontbijt, maar nodigen ook zorgspecialisten uit, zoals diëtisten en fysiotherapeuten. Die vragen op een informele manier naar wat mensen eten, hoe ze bewegen en brengen daarmee een gesprek op gang over positieve gezondheid.” 

Participatie en zelfredzaamheid van wijkbewoners is het laatste doel van dit initiatief. Joeke: “De vrijwilligers komen uit de wijk. Het buurtontbijt is voor en door de wijk. De deelnemers zien elke week dezelfde gezichten. Dat geeft vertrouwen en continuïteit. Herkenning en erkenning.”   

Samen werken aan een gezonde leefstijl en positieve gezondheid 

Het buurtontbijt wordt mede financieel mogelijk gemaakt vanuit het stedelijk Preventieakkoord Dordrecht. Dit akkoord is getekend door verenigingen, scholen, kinderopvang, welzijns-/zorgprofessionals, horeca, supermarkten en ondernemers bij wie een gezonde leefstijl hoog in het vaandel staat. Samen werken ze aan een gezonde omgeving en leefstijl voor alle Dordtenaren. Joeke: “Ons gezonde ontbijt en de daaraan gekoppelde positieve gezondheid passen goed in het straatje van het Preventieakkoord. Maar we zijn er nog niet. We willen aan dit initiatief navolging geven in de wijken Sterrenburg en Wielwijk. 

We hopen dat het buurtontbijt zich als een olievlek over de stad verspreidt en we zoveel mogelijk inwoners een gezond ontbijt, een stukje gezelligheid, een gezonde leefstijl en wat warmte kunnen bieden in deze aankomende koude tijden van pandemie en lockdown.”