Soort activiteit Informatief

maart

ma04maa10:30ma12:00Taal Digitaal10:30 - 12:00 OrganisatorTaal Centraal

ma04maa12:30ma14:00Taal Digitaal12:30 - 14:00 OrganisatorTaal Centraal

ma04maa13:00ma14:30Taaloefengroep13:00 - 14:30 OrganisatorTaal Centraal

di05maa09:00di11:00Taaloefengroep09:00 - 11:00 OrganisatorTaal Centraal

di05maa09:00di12:30Spreekuur Buurtwerk09:00 - 12:30 OrganisatorBuurtwerk Dordrecht

di05maa10:00di12:00Inloopspreekuur Financieel Hulphuis10:00 - 12:00 OrganisatorFinancieel Hulphuis

di05maa10:00di12:00Digitaal spreekuur10:00 - 12:00 OrganisatorDe Bibliotheek AanZet

wo06maa09:00wo11:00Taaloefengroep A0-A109:00 - 11:00 OrganisatorTaal Centraal

wo06maa10:00wo11:30Taaloefengroep B210:00 - 11:30 OrganisatorTaal Centraal

wo06maa14:00wo16:00Koffie inloop14:00 - 16:00 OrganisatorBuurtwerk Dordrecht

do07maa11:00do13:00Vrouwengroep11:00 - 13:00 OrganisatorBuurtwerk Dordrecht

do07maa12:30do16:00Spreekuur Buurtwerk12:30 - 16:00 OrganisatorBuurtwerk Dordrecht

ma11maa10:30ma12:00Taal Digitaal10:30 - 12:00 OrganisatorTaal Centraal

ma11maa12:30ma14:00Taal Digitaal12:30 - 14:00 OrganisatorTaal Centraal

ma11maa13:00ma14:30Taaloefengroep13:00 - 14:30 OrganisatorTaal Centraal

ma11maa19:30ma20:30Webinar: wat kan de apotheek voor u als mantelzorger betekenen?19:30 - 20:30

di12maa09:00di11:00Taaloefengroep09:00 - 11:00 OrganisatorTaal Centraal

di12maa09:00di12:30Spreekuur Buurtwerk09:00 - 12:30 OrganisatorBuurtwerk Dordrecht

di12maa10:00di12:00Inloopspreekuur Financieel Hulphuis10:00 - 12:00 OrganisatorFinancieel Hulphuis

di12maa10:00di12:00Digitaal spreekuur10:00 - 12:00 OrganisatorDe Bibliotheek AanZet

wo13maa09:00wo11:00Taaloefengroep A0-A109:00 - 11:00 OrganisatorTaal Centraal

wo13maa10:00wo11:30Taaloefengroep B210:00 - 11:30 OrganisatorTaal Centraal

wo13maa14:00wo16:00Koffie inloop14:00 - 16:00 OrganisatorBuurtwerk Dordrecht

do14maa11:00do13:00Vrouwengroep11:00 - 13:00 OrganisatorBuurtwerk Dordrecht

do14maa12:30do16:00Spreekuur Buurtwerk12:30 - 16:00 OrganisatorBuurtwerk Dordrecht

ma18maa10:30ma12:00Taal Digitaal10:30 - 12:00 OrganisatorTaal Centraal

ma18maa12:30ma14:00Taal Digitaal12:30 - 14:00 OrganisatorTaal Centraal

ma18maa13:00ma14:30Taaloefengroep13:00 - 14:30 OrganisatorTaal Centraal

di19maa09:00di11:00Taaloefengroep09:00 - 11:00 OrganisatorTaal Centraal

di19maa09:00di12:30Spreekuur Buurtwerk09:00 - 12:30 OrganisatorBuurtwerk Dordrecht

di19maa10:00di12:00Inloopspreekuur Financieel Hulphuis10:00 - 12:00 OrganisatorFinancieel Hulphuis

di19maa10:00di12:00Digitaal spreekuur10:00 - 12:00 OrganisatorDe Bibliotheek AanZet

wo20maa09:00wo11:00Taaloefengroep A0-A109:00 - 11:00 OrganisatorTaal Centraal

wo20maa10:00wo11:30Taaloefengroep B210:00 - 11:30 OrganisatorTaal Centraal

wo20maa14:00wo16:00Koffie inloop14:00 - 16:00 OrganisatorBuurtwerk Dordrecht

do21maa11:00do13:00Vrouwengroep11:00 - 13:00 OrganisatorBuurtwerk Dordrecht

do21maa12:30do16:00Spreekuur Buurtwerk12:30 - 16:00 OrganisatorBuurtwerk Dordrecht

ma25maa10:30ma12:00Taal Digitaal10:30 - 12:00 OrganisatorTaal Centraal

ma25maa12:30ma14:00Taal Digitaal12:30 - 14:00 OrganisatorTaal Centraal

ma25maa13:00ma14:30Taaloefengroep13:00 - 14:30 OrganisatorTaal Centraal

di26maa09:00di11:00Taaloefengroep09:00 - 11:00 OrganisatorTaal Centraal

di26maa09:00di12:30Spreekuur Buurtwerk09:00 - 12:30 OrganisatorBuurtwerk Dordrecht

di26maa10:00di12:00Inloopspreekuur Financieel Hulphuis10:00 - 12:00 OrganisatorFinancieel Hulphuis

di26maa10:00di12:00Digitaal spreekuur10:00 - 12:00 OrganisatorDe Bibliotheek AanZet

wo27maa09:00wo11:00Taaloefengroep A0-A109:00 - 11:00 OrganisatorTaal Centraal

wo27maa10:00wo11:30Taaloefengroep B210:00 - 11:30 OrganisatorTaal Centraal

wo27maa14:00wo16:00Koffie inloop14:00 - 16:00 OrganisatorBuurtwerk Dordrecht

do28maa11:00do13:00Vrouwengroep11:00 - 13:00 OrganisatorBuurtwerk Dordrecht

do28maa12:30do16:00Spreekuur Buurtwerk12:30 - 16:00 OrganisatorBuurtwerk Dordrecht

april

ma01apr10:30ma12:00Taal Digitaal10:30 - 12:00 OrganisatorTaal Centraal

ma01apr12:30ma14:00Taal Digitaal12:30 - 14:00 OrganisatorTaal Centraal

ma01apr13:00ma14:30Taaloefengroep13:00 - 14:30 OrganisatorTaal Centraal

di02apr09:00di11:00Taaloefengroep09:00 - 11:00 OrganisatorTaal Centraal

di02apr09:00di12:30Spreekuur Buurtwerk09:00 - 12:30 OrganisatorBuurtwerk Dordrecht

di02apr10:00di12:00Inloopspreekuur Financieel Hulphuis10:00 - 12:00 OrganisatorFinancieel Hulphuis

di02apr10:00di12:00Digitaal spreekuur10:00 - 12:00 OrganisatorDe Bibliotheek AanZet

wo03apr09:00wo11:00Taaloefengroep A0-A109:00 - 11:00 OrganisatorTaal Centraal

wo03apr10:00wo11:30Taaloefengroep B210:00 - 11:30 OrganisatorTaal Centraal

wo03apr14:00wo16:00Koffie inloop14:00 - 16:00 OrganisatorBuurtwerk Dordrecht

do04apr11:00do13:00Vrouwengroep11:00 - 13:00 OrganisatorBuurtwerk Dordrecht

do04apr12:30do16:00Spreekuur Buurtwerk12:30 - 16:00 OrganisatorBuurtwerk Dordrecht

ma08apr10:30ma12:00Taal Digitaal10:30 - 12:00 OrganisatorTaal Centraal

ma08apr12:30ma14:00Taal Digitaal12:30 - 14:00 OrganisatorTaal Centraal

ma08apr13:00ma14:30Taaloefengroep13:00 - 14:30 OrganisatorTaal Centraal

di09apr09:00di11:00Taaloefengroep09:00 - 11:00 OrganisatorTaal Centraal

di09apr09:00di12:30Spreekuur Buurtwerk09:00 - 12:30 OrganisatorBuurtwerk Dordrecht

di09apr10:00di12:00Inloopspreekuur Financieel Hulphuis10:00 - 12:00 OrganisatorFinancieel Hulphuis

di09apr10:00di12:00Digitaal spreekuur10:00 - 12:00 OrganisatorDe Bibliotheek AanZet

wo10apr09:00wo11:00Taaloefengroep A0-A109:00 - 11:00 OrganisatorTaal Centraal

wo10apr10:00wo11:30Taaloefengroep B210:00 - 11:30 OrganisatorTaal Centraal

wo10apr14:00wo16:00Koffie inloop14:00 - 16:00 OrganisatorBuurtwerk Dordrecht

do11apr11:00do13:00Vrouwengroep11:00 - 13:00 OrganisatorBuurtwerk Dordrecht

do11apr12:30do16:00Spreekuur Buurtwerk12:30 - 16:00 OrganisatorBuurtwerk Dordrecht

ma15apr10:30ma12:00Taal Digitaal10:30 - 12:00 OrganisatorTaal Centraal

ma15apr12:30ma14:00Taal Digitaal12:30 - 14:00 OrganisatorTaal Centraal

ma15apr13:00ma14:30Taaloefengroep13:00 - 14:30 OrganisatorTaal Centraal

di16apr09:00di11:00Taaloefengroep09:00 - 11:00 OrganisatorTaal Centraal

di16apr09:00di12:30Spreekuur Buurtwerk09:00 - 12:30 OrganisatorBuurtwerk Dordrecht

di16apr10:00di12:00Inloopspreekuur Financieel Hulphuis10:00 - 12:00 OrganisatorFinancieel Hulphuis

di16apr10:00di12:00Digitaal spreekuur10:00 - 12:00 OrganisatorDe Bibliotheek AanZet

wo17apr09:00wo11:00Taaloefengroep A0-A109:00 - 11:00 OrganisatorTaal Centraal

wo17apr10:00wo11:30Taaloefengroep B210:00 - 11:30 OrganisatorTaal Centraal

wo17apr14:00wo16:00Koffie inloop14:00 - 16:00 OrganisatorBuurtwerk Dordrecht

do18apr11:00do13:00Vrouwengroep11:00 - 13:00 OrganisatorBuurtwerk Dordrecht

do18apr12:30do16:00Spreekuur Buurtwerk12:30 - 16:00 OrganisatorBuurtwerk Dordrecht

ma22apr10:30ma12:00Taal Digitaal10:30 - 12:00 OrganisatorTaal Centraal

ma22apr12:30ma14:00Taal Digitaal12:30 - 14:00 OrganisatorTaal Centraal

ma22apr13:00ma14:30Taaloefengroep13:00 - 14:30 OrganisatorTaal Centraal

di23apr09:00di11:00Taaloefengroep09:00 - 11:00 OrganisatorTaal Centraal

di23apr09:00di12:30Spreekuur Buurtwerk09:00 - 12:30 OrganisatorBuurtwerk Dordrecht

di23apr10:00di12:00Inloopspreekuur Financieel Hulphuis10:00 - 12:00 OrganisatorFinancieel Hulphuis

di23apr10:00di12:00Digitaal spreekuur10:00 - 12:00 OrganisatorDe Bibliotheek AanZet

wo24apr09:00wo11:00Taaloefengroep A0-A109:00 - 11:00 OrganisatorTaal Centraal

wo24apr10:00wo11:30Taaloefengroep B210:00 - 11:30 OrganisatorTaal Centraal

wo24apr14:00wo16:00Koffie inloop14:00 - 16:00 OrganisatorBuurtwerk Dordrecht

do25apr11:00do13:00Vrouwengroep11:00 - 13:00 OrganisatorBuurtwerk Dordrecht

do25apr12:30do16:00Spreekuur Buurtwerk12:30 - 16:00 OrganisatorBuurtwerk Dordrecht

ma29apr10:30ma12:00Taal Digitaal10:30 - 12:00 OrganisatorTaal Centraal

ma29apr12:30ma14:00Taal Digitaal12:30 - 14:00 OrganisatorTaal Centraal

ma29apr13:00ma14:30Taaloefengroep13:00 - 14:30 OrganisatorTaal Centraal

di30apr09:00di11:00Taaloefengroep09:00 - 11:00 OrganisatorTaal Centraal

di30apr09:00di12:30Spreekuur Buurtwerk09:00 - 12:30 OrganisatorBuurtwerk Dordrecht

di30apr10:00di12:00Inloopspreekuur Financieel Hulphuis10:00 - 12:00 OrganisatorFinancieel Hulphuis

di30apr10:00di12:00Digitaal spreekuur10:00 - 12:00 OrganisatorDe Bibliotheek AanZet

mei

wo01mei09:00wo11:00Taaloefengroep A0-A109:00 - 11:00 OrganisatorTaal Centraal

wo01mei10:00wo11:30Taaloefengroep B210:00 - 11:30 OrganisatorTaal Centraal

wo01mei14:00wo16:00Koffie inloop14:00 - 16:00 OrganisatorBuurtwerk Dordrecht

do02mei11:00do13:00Vrouwengroep11:00 - 13:00 OrganisatorBuurtwerk Dordrecht

do02mei12:30do16:00Spreekuur Buurtwerk12:30 - 16:00 OrganisatorBuurtwerk Dordrecht

ma06mei10:30ma12:00Taal Digitaal10:30 - 12:00 OrganisatorTaal Centraal

ma06mei12:30ma14:00Taal Digitaal12:30 - 14:00 OrganisatorTaal Centraal

ma06mei13:00ma14:30Taaloefengroep13:00 - 14:30 OrganisatorTaal Centraal

di07mei09:00di11:00Taaloefengroep09:00 - 11:00 OrganisatorTaal Centraal

di07mei09:00di12:30Spreekuur Buurtwerk09:00 - 12:30 OrganisatorBuurtwerk Dordrecht

di07mei10:00di12:00Inloopspreekuur Financieel Hulphuis10:00 - 12:00 OrganisatorFinancieel Hulphuis

di07mei10:00di12:00Digitaal spreekuur10:00 - 12:00 OrganisatorDe Bibliotheek AanZet

wo08mei09:00wo11:00Taaloefengroep A0-A109:00 - 11:00 OrganisatorTaal Centraal

wo08mei10:00wo11:30Taaloefengroep B210:00 - 11:30 OrganisatorTaal Centraal

wo08mei14:00wo16:00Koffie inloop14:00 - 16:00 OrganisatorBuurtwerk Dordrecht

do09mei11:00do13:00Vrouwengroep11:00 - 13:00 OrganisatorBuurtwerk Dordrecht

do09mei12:30do16:00Spreekuur Buurtwerk12:30 - 16:00 OrganisatorBuurtwerk Dordrecht

ma13mei10:30ma12:00Taal Digitaal10:30 - 12:00 OrganisatorTaal Centraal

ma13mei12:30ma14:00Taal Digitaal12:30 - 14:00 OrganisatorTaal Centraal

ma13mei13:00ma14:30Taaloefengroep13:00 - 14:30 OrganisatorTaal Centraal

di14mei09:00di11:00Taaloefengroep09:00 - 11:00 OrganisatorTaal Centraal

di14mei09:00di12:30Spreekuur Buurtwerk09:00 - 12:30 OrganisatorBuurtwerk Dordrecht

di14mei10:00di12:00Inloopspreekuur Financieel Hulphuis10:00 - 12:00 OrganisatorFinancieel Hulphuis