Paulien van der SluisBuurtwerker Paulien Sluis van Buurtwerk Dordrecht juicht het vindingrijke van bewoners van de Dordtse wijk Crabbehof toe. Paulien: “Die bewoners doen er alles aan om andere bewoners een hart onder de riem te steken en een oogje in het zeil te houden. Een bewoner startte een voedseluitgiftepunt voor mensen die niet in aanmerking komen voor de Voedselbank. Dit soort bewonersinitiatieven ondersteunt het Buurtwerk graag.”

Lief en leed in de wijk

Crabbehof is van oudsher een volkswijk. De laatste tien jaar is de bevolkingssamenstelling van de wijk veranderd. Er zijn mensen verhuisd naar andere delen van de stad en de wijk is meer multicultureel geworden. Paulien: “Meerdere aspecten hebben invloed op de sociale cohesie in de wijk. Er is veel armoede in deze wijk, men is op zichzelf door problemen achter de voordeur. Eenzaamheid speelt in de wijk.”

Ondanks de corona-malaise, worden er in samenwerking met partners en uit eigen initiatief projecten opgezet. Zoals de Lief en Leed-straten waarbij een straatbewoner een budget beheert voor de straat om attenties te kopen, voor en namens te buren. Zoals een fruitmand bij ziekte of babykleding bij een pasgeboren kind. Er worden wijkwandelingen voor bewoners georganiseerd om beweging en sociaal contact te combineren. Hiervan wordt dankbaar gebruik gemaakt. Als bewoners een initiatief willen nemen, staan we als buurtwerkers klaar om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Zo koos er iedere woensdagmiddag een wijkbewoonster voor een groep kwetsbare bewoners.

Treftpunt De Nieuwe Stoof doet wat wél kan

Trefpunt De Nieuwe Stoof is vanwege de RIVM-voorschriften gesloten. Toch gaan sommige activiteiten wél door. Paulien: “Zoals het inloopspreekuur voor uiteenlopende vragen. Mensen kunnen bij ons terecht voor hulp bij het invullen van de formulieren of voor allerlei vragen op het gebied van welzijn, financiën en zorg. Daarnaast organiseren we een koffiemoment voor besloten groepen, zodat de bestaande steunnetwerken voor kwetsbare groepen intact blijven. Het is vrijwel het enige wat ze hebben. Als je dat weghaalt, worden ze enorm eenzaam!”

Nu het Trefpunt gesloten is, proberen we met onze activiteiten meer naar buiten te gaan. Delen we soep uit of attenties aan bezoekers die nu niet naar het trefpunt kunnen. Ook stimuleren we bewonersparticipatie. Bewoners die iets willen doen voor de wijk ondersteunen we bij activiteiten, zoals koken voor de wijk of een wandeltocht. Voor de activiteiten die we organiseren wordt er eerst gekeken naar wat partners al organiseren en of we daarmee op kunnen trekken en waar we elkaar kunnen versterken. En bij mooi weer staat een kledingkraam buiten met tweedehands kleding. Op die manier stellen we, samen met ContourdeTwern en Meevivenz, alles in het werk om de saamhorigheid te vergroten, de leefbaarheid te verbeteren en de armoede in de wijk te verzachten.”

Buurtwerk Dordrecht is er voor jou!

Onze Buurtwerkers zijn er als je wel wat ondersteuning kunt gebruiken, maar ook als je een leuk initiatief in gedachten hebt. Heb je een vraag over vrijwilligerswerk, hulp nodig in het overzicht krijgen van je financiën of zorgen over eenzaamheid? De Buurtwerkers zijn altijd nieuwsgierig naar jouw ideeën. Denk jij erover na om een activiteit te organiseren om de sfeer in jouw buurt te verbeteren? We helpen je graag op weg!

Klik hier voor onze contactinformatie